กิจกรรมการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลยอดยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

24 ธ.ค.61 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวญาณินท์ หงส์วรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลยอดยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จังหวัดสตูล นายสมชาย เหมาะแหล่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปลักมาลัย ม.6 ต.กำแพง อ.ละงู

(Visited 1 times, 1 visits today)