การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพส.ภ.)ภาคใต้

24-25 ธค.61 นายจรัญ อินทสระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพส.ภ.)ภาคใต้ ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)