สตูล : 19 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน2561 ณ สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สตูล : 19 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน2561 ณ สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)