สตูล : 11 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2561 ผ่านระบบ conference ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

สตูล : 11 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2561 ผ่านระบบ conference ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)