สตูล : 11 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

สตูล : 11 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)