สตูล : 10 ก.ย. 61 นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถี บ้านตะโละใส ม.4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู

สตูล : 10 ก.ย. 61 นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถี บ้านตะโละใส ม.4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู

(Visited 1 times, 1 visits today)