สตูล : 12 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่าง 12-14 กพ 61 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กทม.

สตูล : 12 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและการบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่าง 12-14 กพ 61 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)