สตูล : 9 ก.พ. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สตูล : 9 ก.พ. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)