สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรม ฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรม ฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)