สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)