สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุธี ทองหอม นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่าง 8-9 ก.พ. 61 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กทม.

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุธี ทองหอม นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่าง 8-9 ก.พ. 61 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)