สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)