สตูล : 7 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

สตูล : 7 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)