สตูล : 21 เม.ย. 60 ร่วมพิธีปิดโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ 2560

สตูล : 21 เม.ย. 60 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมพิธีปิดโครงการ ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ 2560โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสตูลที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)