สตูล : 21 เม.ย. 60 ติดตามการดำเนินงาน OTOP กลุ่มแม่บ้านทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว

สตูล : 21 เม.ย. 60  นายธนมาตร  รักรอด  พัฒนาการจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน OTOP กลุ่มแม่บ้านทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว  หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)