สตูล : 21 เม.ย. 60 ติดตามครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สัมมาชีพชุมชน อ.ควนกาหลง

สตูล : 21 เม.ย. 60  นายธนมาตร  รักรอด  พัฒนาการจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหรา  ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)