สตูล : 21 เม.ย. 60 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีสตรีเย็บเสื้อผ้ามุสลิม ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ควนกาหลง

สตูล : 21 เม.ย. 60  นายธนมาตร  รักรอด  พัฒนาการจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีสตรีเย็บเสื้อผ้ามุสลิม ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)