ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธนมาตร รักรอด

พัฒนาการจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@สตูล:ท่าแพ 24 พ.ค. 2561 นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมประเมินครัวเรือนสัมมาชีพ ระดับจังหวัด เข้าประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ ณ บ้านนางกะลาโสม ยี่หวังกอง บ้านเลขที่ 16 ม.3 บ้านเกาะไทร ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้การต้อนรับ

24 May 2018 /

15:04 น.

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยว otop นวัตวิถี หมู่ ๒ บ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

23 May 2018 /

22:19 น.

@สตูล:ละงู@ ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ otop เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

23 May 2018 /

22:04 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ